Alkohollag (2010:1622)

Alkohollagen är en lag som gäller tillverkning av alkoholhaltiga drycker, marknadsföring och införsel av alkoholhaltiga drycker och handel med sådana drycker samt tillverkning av sprit. Sedan 29 maj 2019 gäller lagen även alkoholdrycksliknande preparat.

 

Serveringstillstånd demoprov