Vad kostar det att söka alkoholtillstånd?

  • Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och slutet sällskap 8 500 kronor.
  • Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap, cateringverksamhet 8 500 kronor.
  • Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe 8 500 kronor.
  • Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap: Grundavgift 500 kronor
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten upp till tre dagar 3 200 kronor.
  • Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten fler än tre dagar 4 300 kronor.

Exemplen ovan är från Göteborgs stad och kan variera beroende på var i Sverige du ansöker.