Bestämmelser om mat och utrustning

 

Fråga 1 av 31

Måste varje tillståndshavare med stadigvarande tillstånd till allmänheten ha ett eget kök?
 
 
 
 

Fråga 1 av 31

Fråga 2 av 31

Behöver den som har serveringstillstånd för slutet sällskap vid cateringverksamhet ha ett eget kök?
 
 
 
 

Fråga 2 av 31

Fråga 3 av 31

Behöver den som har serveringstillstånd för slutet sällskap vid cateringverksamhet i flera kommuner ha ett eget kök i alla kommuner som tillstånden avser?
 
 
 
 

Fråga 3 av 31

Fråga 4 av 31

Hur länge måste en restaurang med serveringstillstånd till allmänheten kunna servera lagad eller tillredd mat?
 
 
 
 

Fråga 4 av 31

Fråga 5 av 31

I vilka sammanhang kan kommunen kräva att sökanden har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och tillhandahåller lagad eller tillredd mat?
 
 
 
 

Fråga 5 av 31

Fråga 6 av 31

När behöver en tillståndshavare inte ha ett eget kök?
 
 
 
 

Fråga 6 av 31

Fråga 7 av 31

Vad krävs för att en person ska få serveringstillstånd? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 7 av 31

Fråga 8 av 31

Vad krävs för att en person ska få serveringstillstånd?
 
 
 
 

Fråga 8 av 31

Fråga 9 av 31

Vilket av dessa påståenden är riktigt?
 
 
 
 

Fråga 9 av 31

Fråga 10 av 31

Vilket av dessa påståenden är riktigt?
 
 
 
 

Fråga 10 av 31

Fråga 11 av 31

Vilket av dessa påståenden är riktigt?
 
 
 
 

Fråga 11 av 31

Fråga 12 av 31

Vilka typer av serveringstillstånd kräver att restaurangen har ett eget kök? (Flera alternativ kan vara rätt)
 
 
 
 

Fråga 12 av 31

Fråga 13 av 31

För vilka typer av serveringstillstånd krävs det att man ett eget kök i anslutning till serveringslokalen?
 
 
 
 

Fråga 13 av 31

Fråga 14 av 31

Får servering ske på hotellrum utan att lagad eller tillredd samtidigt serveras?
 
 
 
 

Fråga 14 av 31

Fråga 15 av 31

Vilka påståenden är riktiga? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 15 av 31

Fråga 16 av 31

Vad krävs för att få tillstånd för catering till slutet sällskap?
 
 
 
 

Fråga 16 av 31

Fråga 17 av 31

Vad krävs för att få serveringstillstånd till allmänheten för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker?
 
 
 
 

Fråga 17 av 31

Fråga 18 av 31

Vad krävs för att få serveringstillstånd till allmänheten för vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker?
 
 
 
 

Fråga 18 av 31

Fråga 19 av 31

I vilka fall kan kommunen kräva att det serveras lagad eller tillredd mat? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 19 av 31

Fråga 20 av 31

Vissa typer av serveringstillstånd kräver att restaurangen har ett eget kök och att köket används för att laga eller på annat sätt tillreda mat. Vilka tillstånd? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 20 av 31

Fråga 21 av 31

För att få stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten och i slutet sällskap vid cateringverksamhet måste man också kunna servera olika sorters mat. Vad menas med det?
 
 
 
 
 

Fråga 21 av 31

Fråga 22 av 31

För vilket tillstånd krävs det att det finns ett kök i anslutning till serveringslokalen?
 
 
 
 

Fråga 22 av 31

Fråga 23 av 31

Vilka påståenden är riktiga? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 23 av 31

Fråga 24 av 31

Vad gäller för stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap vid cateringverksamhet? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 24 av 31

Fråga 25 av 31

Vilket krav gäller för mat vid stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten?
 
 
 
 
 

Fråga 25 av 31

Fråga 26 av 31

Finns det något krav vad gäller mat vid servering till slutet sällskap?
 
 
 
 
 

Fråga 26 av 31

Fråga 27 av 31

Vilka av de här påståendena är krav för att få stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 27 av 31

Fråga 28 av 31

I ett köpcentrum med flera restauranger vill tillståndshavarna kunna servera på en gemensam serveringsyta. Kan de få tillstånd till det?
 
 
 
 

Fråga 28 av 31

Fråga 29 av 31

Vilket krav gäller både för stadigvarande servering till allmänheten och i slutet sällskap vid cateringverksamhet?
 
 
 
 

Fråga 29 av 31

Fråga 30 av 31

För att få ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten ställs vissa krav på köket. Vilka? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 30 av 31

Fråga 31 av 31

Vilka påståenden är riktiga? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 31 av 31


 

Du vet väl att du kan ladda ner vår app och plugga i mobilen?