Serveringstillstånd demoprov

Vi har utbildningen för dig när du söker serveringstillstånd. Som registrerad användare får du tillgång till över 200 frågor. Frågorna är väldigt lika kommunens kunskapsprov. Du kan även ladda ner vår app från App Store eller Google Play. Utbildningen kostar 1 600 kr exkl moms och du har tillgång till den i ett år.

Köp utbildningen
Demoprov

1. Innan du börjar behöver du fylla i din e-postadress.

Fråga 1 av 13

2. I vilka kategorier indelas alkoholdrycker?
 
 
 

Fråga 2 av 13

3. Vad är det lägsta pris en restaurang får ta för en alkoholdryck som serveras på restaurangen?
 
 
 

Fråga 3 av 13

4. Måste du som tillståndshavare alltid vara närvarande när alkoholdrycker serveras?
 
 
 
 

Fråga 4 av 13

5. Kan kommunen återkalla serveringstillståndet för ett bolag om en av bolagsmännen har fått stora skatteskulder?
 
 
 

Fråga 5 av 13

6. Vilka påståenden är riktiga? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 6 av 13

7. Vilka typer av serveringstillstånd kräver att restaurangen har ett eget kök? (Flera alternativ kan vara rätt)
 
 
 

Fråga 7 av 13

8. I alkohollagen talas om normaltid. Vad avses med detta?
 
 
 

Fråga 8 av 13

9. Hur gammal måste en person vara för att kunna utses till serveringsansvarig?
 
 
 

Fråga 9 av 13

10. Din restaurang är mycket populär och det kommer ofta så många gäster att de måste vänta innan de får ett bord. Får du bjuda gästerna på ett glas vin eller ett glas starköl medan de väntar på ett bord?
 
 
 

Fråga 10 av 13

11. Är det tillåtet att blanda egna lakritsshots utan att ha särskilt tillstånd?
 
 
 

Fråga 11 av 13

12. Du har serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten. Kan du då servera ett slutet sällskap spritdrycker, vin och starköl?
 
 
 

Fråga 12 av 13

13. När ska en restaurang med serveringstillstånd senast vara utrymd?
 
 
 
 

Fråga 13 av 13


 

Serveringstillstånd demoprov