Bokföringslagen (1999:1078)


Som företagare måste du bokföra alla affärshändelser. Dom företagsledare/ägare är du personligen ansvarig för bokföringen.


Bokföringsskyldigheten ska fullgöras på ett sätt som överensstämmer med god redovisningssed. Med god redovisningssed avses bl. a. att löpande stämma av kassakontot i bokföringen mot den verkliga kassabehållningen. affärshändelser ska bokföras så att det är möjligt att överblicka verksamhetens förlopp, resultat och ställning. Kontanta in- och utbetalningar ska bokföras senast påföljande arbetsdag. Andra affärshändelser ska bokföras så snart det kan ske.


Inkomstverifikation av den dagliga försäljningen ska bestå av:


Kassarapport: sammanställning av dagens försäljning. På kasarapporten anges hur stor del av försäljningen som skett i kontanter, kuponger (fordran), kontokort (fordran), kreditförsäljning mot faktura (fordran) eller eventuellt andra betalningsformer var för sig. Kassarapporten ska dateras och undertecknas av den som ansvarar för kassaregistret.


Tömningskvitton från varje kassaregister: s.k. z-utslag ska finnas i löpande nummerordning för varje dag och för varje kassaregister.


Kassakontrollremsor från varje kassaregister: Visar i detalj vad som har registrerats i kassaregistren. I mindre företag som använder endast ett fåtal kassaregister ska den gemensamma verifikationen bestå av kassakontrollremsor och tömningsrapporter från kassaregistren.


Räkenskaperna ska sparas i sju år. Kassakontrollremsor räknas till räkenskapshandlingar och ska därför sparas i sju år.


Om du inte själv hinner eller kan ta hand om restaurangens bokföring är det viktigt att du ber om hjälp av någon bokföringskunnig person.