Detaljhandel med folköl

Detaljhandel med folköl ska alltid anmälas till den kommun där butiken är belägen. Du får inte börja försäljningen förrän du gjort anmälan. Den som bedriver detaljhandel ska utöva så kallad egenkontroll över verksamheten. För egenkontrollen ska det finnas ett särskilt egenkontrollprogram. Detaljhandlaren ska också se till att all personal har de kunskaper som krävs för att bedriva verksamheten, d.v.s. personalen ska känna till åldergränser och i vilka situationer det inte är tillåtet att sälja folköl.