Lag (2007:592) om kassaregister m.m.


Som tillståndshavare är du skyldig att registrera all försäljning i ett kassaregister (kassaapparat). Du är också skyldig att alltid lämna gästen ett kassakvitto som är framställt av kassaregistret.


Lagen om kassaregister gäller för de flesta näringsidkare som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning. Med kontantbetalning avses även betalning med kontokort. Näringsidkare ska till Skatteverket anmäla vilka kassaregister han har. Om ny eller flera kassaregister skaffas ska ny anmälan göras.


Ett kassaregister (kassaapparat) ska på ett tillförlitligt sätt visa alla registreringar som gjorts samt de programmeringar och inställningar som utgör behandlingshistorik enligt bokföringslagen.


Skatteverkets personal har rätt att när som helst besöka restaurangen för att göra tillsyn. Sådant tillsynsbesök behöver inte anmälas i förväg. Som näringsidkare är du alltid skyldig att släppa in Skatteverkets personal. Du är också skyldig att hjälpa till vid kontrollen.


Skatteverkets personal har rätt att göra kundräkning, kontrollköp, kvittokontroll och att räkna kassan. Skatteverket har rätt att ta ut en kontrollavgift på 10 000 kr av de näringsidkare som inte har ett kassaregister, inte anmält kassaregistret till Skatteverket, inte på ett tillförlitligt sätt visar alla registreringar som gjorts och som inte löpande registrerar all försäljning. Om Skatteverket gör ett återbesök och felen inte har rättats till får Skatteverket ta ut en ny avgift på 20 000 kr.