Marknadsföring av alkoholdrycker

All marknadsföring av alkoholdrycker ska ske med måttfullhet. Reklamen får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk av alkohol. Med detta avses bl. a. att det inte är tillåtet att göra reklam för en viss alkoholdryck med hjälp av stora affischer inne på restaurangen. Det är heller inte tillåtet att ha särskilda kampanjer som ”Nu tömmer vi baren” eller ”Köp två betala för en”.

Det är dock tillåtet att ha s.k. Happy Hour under förutsättning att alla alkoholsvagare drycker rabatteras lika mycket som Happy Hour drycken. Under den tid restaurangen har Happy Hour bör det även finnas en särskild Happy Hour meny där även maten är billigare än vanligt. Det är även tillåtet att ha kombinationserbjudan som ”En plankstek och en starköl” om restaurangen samtidigt erbjuder ”En plankstek och en lättöl eller annan lättdryck” till ett betydligt lägre pris. Priset ska sättas så att det inte blir lockande att köpa en alkoholstarkare dryck på en alkoholsvagares bekostnad.

Marknadsföring av alkoholdrycker får inte rikta sig särskilt till eller skildra ungdomar som inte fyllt 25 år.

Den som driver restaurang får inte bjuda sina gäster på alkoholdryck. Om du vill kompensera en gäst för att något blivit fel vid serveringen kan du i stället bjuda på någon maträtt.

Att vi har alkoholreklam på många tv-kanaler beror på att dessa oftast sänder från England och det kan vi inte styra över här i Sverige.