Servering av folköl

Servering av folköl ska anmälas till kommunen innan serveringen påbörjas. Servering får inte ske om anmälan inte gjorts. För att få servera folköl krävs att mat samtidigt serveras. Den som har serveringstillstånd för andra alkoholdrycker behöver inte särskilt anmäla att folköl serveras. Om du har mat för avhämtning får du även sälja folköl som kunden får ta med hem. Det gäller bara folköl, inga andra alkoholdrycker.