Straffbestämmelser

Den som medvetet eller av oaktsamhet säljer alkoholdrycker utan tillstånd eller i strid med alkohollagen eller serverar spritdrycker, vin, starköl eller andra jästa alkoholdrycker som har köpts från annan än Systembolaget eller partihandlare kan dömas till böter eller fängelse i högt två år. Om brottet är grovt kan straffet bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Den som medvetet eller av oaktsamhet säljer eller lämnar ut alkoholdryck till någon som inte fyllt 18 år eller som är märkbart påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel kan dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.