Information om kommunens kunskapsprov för alkoholtillstånd

När du söker alkoholtillstånd behöver du göra ett prov för att visa att du harkunskaper inom alkohollagen. Vilket prov du ska göra beror på vilket tillstånd ansökan avser.

Det finns sju olika prov:

 1. Serveringstillstånd till allmänheten – 60 frågor
 2. Serveringstillstånd i slutet sällskap (cateringverksamhet) – 60 frågor
 3. Serveringstillstånd i slutet sällskap  – 44 frågor
 4. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – 44 frågor
 5. Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap – 28 frågor
 6. Tillstånd för pausservering – 28 frågor
 7. Tillstånd för provsmakning – 28 frågor

Provets delar

 • Alkoholpolitik
 • Tillsyn
 • Mat och utrustning
 • Servering

Godkänt resultat

För att provet ska vara godkänt krävs minst 75 % rätt inom varje provdel. Du har tre försök på dig att klara provet. Klarar du inte provet på tredje försöket så måste du ansöka om tillståndet på nytt.

Utbilda dig med vår app

Serveringstillstånd app

Köp utbildningen
Mer om alkoholtillstånd