Information om kommunens kunskapsprov för serveringstillstånd

Provet

Vilket prov du ska göra beror på vilket tillstånd ansökan avser.
Det finns sju olika prov:

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten – 60 frågor
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet – 60 frågor
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet – 44 frågor
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten – 44 frågor
Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap – 28 frågor
Tillstånd för pausservering – 28 frågor
Tillstånd för provsmakning – 28 frågor

Provets delar

Alkoholpolitik
Tillsyn
Mat och utrustning
Servering

Godkänt resultat

För att provet ska vara godkänt krävs minst 75 % rätt inom varje provdel.

Utbilda dig med vår app

Serveringstillstånd app

beställ