1. Är en glass som innehåller 5 volymprocent alkohol ett alkoholdrycksliknande preparat?
 
 

Fråga 1 av 64

2. Vilket mått används i alkohollagen för att ange alkoholhalt?
 
 
 

Fråga 2 av 64

3. Vad är högsta alkoholhalten för vin?
 
 
 

Fråga 3 av 64

4. När får en gäst avvisas från ett serveringsställe? Två svar är rätt.
 
 
 

Fråga 4 av 64

5. Vad är syftet med alkohollagen?
 
 
 

Fråga 5 av 64

6. En gäst har beställt en alkoholdryck. Hur kan serveringspersonal förvissa sig om att gästen fyllt 18 år?
 
 
 

Fråga 6 av 64

7. Ditt serveringsställe firar tioårsjubileum och du lovar att bjuda varje gäst på ett glas champagne. Får du bjuda på champagne?
 
 
 

Fråga 7 av 64

8. Får du som tillståndshavare bjuda gäster på en starköl eller ett glas vin för att kompensera lång väntetid på maten?
 
 
 

Fråga 8 av 64

9. Vad händer när en tillståndshavare gått i konkurs?
 
 
 

Fråga 9 av 64

10. Kommunen har beviljat dig serveringstillstånd. Du tänker göra ett avbrott i verksamheten. Behöver du anmäla det till kommunen?
 
 
 

Fråga 10 av 64

11. Kommunen har beviljat dig serveringstillstånd. Du tänker förändra verksamheten till sin omfattning. Behöver du anmäla det till kommunen?
 
 
 

Fråga 11 av 64

12. Får du neka tillsynsmyndighetens personal att göra ett tillsynsbesök på ditt serveringsställe?
 
 
 
 

Fråga 12 av 64

13. I vilka fall får en kommun enligt alkohollagen meddela dig som tillståndshavare en erinran eller en varning? Två svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 13 av 64

14. Vilken myndighet har den övergripande tillsynen över att bestämmelserna i alkohollagen och anslutande föreskrifter följs?
 
 
 
 

Fråga 14 av 64

15. Vilken myndighet utfärdar tillståndsbevis?
 
 
 
 

Fråga 15 av 64

16. Vad är ett tillståndsbevis?
 
 
 

Fråga 16 av 64

17. Vad gäller när flera tillståndshavare utnyttjar ett gemensamt serveringsutrymme? Två svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 17 av 64

18. Vad gäller för en drinkbar på ett serveringsställe? Två svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 18 av 64

19. I ett köpcentrum ligger flera serveringsställen nära varandra. De vill kunna servera mat, alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i ett gemensamt serveringsutrymme. Är det möjligt?
 
 
 

Fråga 19 av 64

20. Vilket krav på mat gäller för att få stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten?
 
 
 

Fråga 20 av 64

21. Hur länge ska en restaurang med stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten servera lagad eller på annat sätt tillredd mat?
 
 
 

Fråga 21 av 64

22. Du får oväntat slut på mat en kväll på ditt serveringsställe. Vilket påstående är korrekt när det gäller servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat när serveringsstället inte längre kan erbjuda några maträtter?
 
 
 

Fråga 22 av 64

23. Vilket serveringstillstånd kräver att det finns ett kök i anslutning till serveringslokalen?
 
 
 

Fråga 23 av 64

24. Vissa typer av serveringstillstånd kräver att serveringsstället har ett eget kök och att köket används för att laga eller på annat sätt tillreda mat. Vilka tillstånd? Två svar är rätt
 
 
 

Fråga 24 av 64

25. I vilka fall får kommunen vägra serveringstillstånd, även om övriga krav i alkohollagen är uppfyllda? Två svar är rätt
 
 
 
 

Fråga 25 av 64

26. Vilka krav ställs på lokaler och utrustning för att få stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten? Tre svar är rätt
 
 
 
 

Fråga 26 av 64

27. Är det tillåtet för en tillståndshavare att krydda spritdryck som snaps för att servera i den egna serveringsrörelsen?
 
 
 

Fråga 27 av 64

28. Vad innebär stadigvarande serveringstillstånd?
 
 
 

Fråga 28 av 64

29. Irish Coffee är en blandning av kaffe och whisky. Vilken typ av alkoholdrycker behöver serveringstillståndet omfatta för att du ska kunna servera Irish Coffee?
 
 
 
 

Fråga 29 av 64

30. Vad krävs för att få ett stadigvarande tillstånd för servering till slutet sällskap vid cateringverksamhet?
 
 
 

Fråga 30 av 64

31. Du har fått ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker till allmänheten i år. Får du även servera alkoholdrycksliknande preparat?
 
 
 

Fråga 31 av 64

32. Vad är kravet för att en tillståndshavare ska kunna servera spritdryck som snaps som hon eller han har kryddat själv?
 
 
 

Fråga 32 av 64

33. Hur delas olika typer av serveringstillstånd in enligt alkohollagen?
 
 
 

Fråga 33 av 64

34. Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd för att ungdomar under 18 år har serverats starköl. Du överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Vad gäller medan du väntar på domstolens beslut?
 
 
 

Fråga 34 av 64

35. Du har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholdrycks liknande preparat till allmänheten. Vilka två påståenden stämmer om du anordnar provsmakning av alkoglass i en festlokal tillhörande din restaurang? Två svar är rätt
 
 
 

Fråga 35 av 64

36. Du har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och du vill anordna provsmakning av starköl och vin vid ett arrangemang. Vilka påståenden är riktiga? Tre svar är rätt
 
 
 
 

Fråga 36 av 64

37. Vilka mängder alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat kan provsmakning avse?
 
 
 

Fråga 37 av 64

38. Du har tillstånd för servering av alkoholdrycker och skattepliktiga alkoholdrycksliknande preparat till allmänheten. Av vilka får du köpa de alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat som behövs för rörelsen? Två svar är rätt.
 
 
 

Fråga 38 av 64

39. Vilka i verksamheten ska göra kunskapsprov?
 
 
 

Fråga 39 av 64

40. Du har ett serveringstillstånd för alkoholservering till allmänheten mellan kl. 11.00 och 01.00. Får du öppna ditt serveringsställe kl. 08.00 för att servera mat, lättdrycker och folköl till allmänheten?
 
 
 

Fråga 40 av 64

41. Du har ett serveringstillstånd för spritdrycker, vin ,starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholliknande preparat till kl. 01.00 Hur länge får gästerna stanna kvar och dricka alkohol på serveringsstället?
 
 
 

Fråga 41 av 64

42. Vilka i personalen på ett serveringsställe måste vara anställda av tillståndshavaren eller inhyrda från ett bemanningsföretag? Tre svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 42 av 64

43. Du har ett serveringsställe med stadigvarande serveringstillstånd för alkoholservering mellan kl. 11.00 och 01.00. Du vill fortsätta din verksamhet med servering av mat, folköl och lättdrycker till kl.03.00. Är detta tillåtet.
 
 
 

Fråga 43 av 64

44. När ska ett serveringsställe senast vara utrymt?
 
 
 

Fråga 44 av 64

45. Du som tillståndshavare är skyldig att utse personer att ansvara för serveringen av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Vad är de serveringsansvarigas uppdrag i detta sammanhang på serveringsstället. Tre svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 45 av 64

46. Vid servering av alkoholdrycker ska även andra drycker finnas till försäljning Vad är samlingsnamnet för dessa drycker?
 
 
 

Fråga 46 av 64

47. Du får inte uppmana gäster att köpa alkoholdrycker eller alkoholdrycksliknande preparat, men vad är tillåtet?
 
 
 

Fråga 47 av 64

48. Du som tillståndshavare har anordnat en fest för allmänheten. Efter festen finns några flaskor in kvar. Får du eller din personal ta med dessa flaskor vin hem från serveringsstället?
 
 
 

Fråga 48 av 64

49. Alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat ska serveras på ett sådant sätt att skador förhindras. Vad innebär detta enligt alkohollagen?
 
 
 

Fråga 49 av 64

50. En 17-åring blir serverad alkoholdryck eller alkoholliknande preparat på ett serveringsställe, vilket inte är tillåtet. Vem kan straffas för detta brott som kallas olovlig hantering av alkohol?
 
 
 

Fråga 50 av 64

51. Du vägrar servera en märkbart påverkad gäst mer alkoholdrycker, men du bjuder på en alkoholhaltig glass med en alkoholhalt på 5 volymprocent Har du gjort rätt?
 
 
 

Fråga 51 av 64

52. Vilka alkoholhaltiga varor får du som har serveringstillstånd sälja till en kund vid avhämtning av mat, så kallad take away?
 
 
 
 

Fråga 52 av 64

53. En person tänker ordna en fest. Personen hyr för en kväll ditt serveringsställe som har serveringstillstånd. På festen vill  gästerna inta egna alkoholdrycker och alkoholliknande preparat. Får de göra det?
 
 
 

Fråga 53 av 64

54. Får en gäst som serverats spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker eller alkoholliknande preparat ta med någon av dessa varor från serveringsstället?
 
 
 
 

Fråga 54 av 64

55. Tillståndshavaren ska utse serveringsansvarig person på serveringsstället. Vilka påståenden är riktiga? Två svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 55 av 64

56. Tillståndshavaren ska anmäla serveringsansvariga till kommunen. Vad gäller för anmälan? Tre svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 56 av 64

57. Vad gäller för prissättning på alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat vid servering? (Två alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 57 av 64

58. Enligt alkohollagen finns tre typer av försäljning av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat. Vilka är dessa? Tre svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 58 av 64

59. Kommunen har beviljat dig serveringstillstånd. Vad gäller enligt alkohollagen för bokföringen? Två svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 59 av 64

60. Enligt alkohollagen ställs andra krav på matutbud efter kl. 23.00. Vad innebär detta? Två svar är rätt.
 
 
 

Fråga 60 av 64

61. Hur delas olika typer av serveringstillstånd in enligt alkohollagen?
 
 
 

Fråga 61 av 64

62. Du har ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten och du vill anordna   provsmakning av starköl och vin vid ett arrangemang. Vilket påstående är riktigt? Tre svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 62 av 64

63. Du har ett stadigvarande serveringstillstånd för spritdrycker, vin, starköl, andra jästa alkoholdrycker och alkoholliknande preparat till allmänheten. Vilka två påståenden stämmer om du anordnar provsmakning av alkoglass på en festlokal tillhörande din restaurang? Två svar är rätt.
 
 
 
 

Fråga 63 av 64

64. Vilka alkoholhaltiga varor får du som har serveringstillstånd sälja till en kund vid avhämtning av mat, så kallad take away?
 
 
 
 

Fråga 64 av 64