Vad är en serveringsansvarig?

Den serveringsansvariga ska övervaka alkoholserveringen. Den serveringsansvariga ska vara närvarande under hela tiden som servering sker förutsatt att tillståndshavaren själv inte finns på plats.

Det är tillståndshavarens skyldighet att meddela kommunen när denne tillsätter en serveringsansvarig eller när ansvaret upphör.

Den serveringsansvariga ska ha tillräckligt med kunskap för att kunna utföra sitt arbete. Det är tillståndshavaren som ansvarar för att så är fallet.