Serveringstillstånd mat

Ett serveringstillstånd kan inte beviljas om restaurangen bara serverar enklare rätter. Exempel på enklare rätter är smörgåsar, hamburgare eller korv med bröd.

Köket ska finnas i anslutning till serveringslokalen. Kravet på eget kök gäller även för cateringverksamhet. Det innebär att exempelvis gatukök, caféer och liknande serveringsställen inte kan få serveringstillstånd.

En grundläggande förutsättning för att få serveringstillstånd är att lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 vilket innebär att de livsmedelshygieniska krav som gäller inom EU ska vara uppfyllda och garanterar att lokal och utrustning håller en viss standard.

Serveringstillstånd mat

Restaurangen ska ha ett tillräckligt antal sittplatser inom restaurangområdet, en överblickbar serveringsyta och en god standard på den allmänna utrustningen.
För att få servera alkohol på en uteservering måste du utöver tillståndet från kommunen även ha polisens tillstånd för själva uteserveringen. Själva uteserveringen ska vara tydligt avgränsad.

För att undvika allvarliga brandolyckor måste lokalen även vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt. Det är därför viktigt att all personal vet vad de ska göra om det skulle börja brinna och att alla utrymningsvägar hålls fria och att utrymningsskyltarna fungerar som de ska.

Köp vår utbildning och lär dig mer.