Serveringstillstånd Stockholm

Så här söker du serveringstillstånd i Stockholm. Checklista!

Du ansöker om serveringstillstånd i den kommun i Stockholm där restaurangen ligger. Ansökningsblanketter och övriga anvisningar hittar du på de flesta av Stockholms kommuners hemsida. Kommunen tar ut en ansökningsavgift som varierar från kommun till kommun. Om du skulle få avslag på din ansökan får du inte tillbaka din ansökningsavgift. För att få stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten måste du uppfylla vissa krav. Du måste vara personligt och ekonomiskt lämplig.

 • Du måste ha fyllt 20 år.
 • Du får inte vara straffad för något allvarligare brott de senaste tre åren.
 • Du måste visa att du har kunskaper om alkohollagen. Kommunen kan kräva att du gör ett prov som visar att du har kunskaper om alkohollagen. Om det är ett bolag som söker måste hälften av bolagsmännen visa sådana kunskaper.
 • Ditt företag måste vara registrerat hos Skatteverket för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter.
 • Du får inte ha några allvarligare ekonomiska anmärkningar, t.ex. konkurs eller betalningsanmärkningar.
 • Du måste kunna visa hur du finansierat inköpet av restaurangen.
 • Det ska finnas ett eget kök i direkt anslutning till serveringslokalen, som också ska användas.
 • Det ska finnas ett varierat utbud av maträtter. Matutbudet ska vara tillräckligt och tillgängligt.
 • Lokalen ska vara lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt.

Serveringstillstånd Stockholm

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas en ansökan som avser stadigvarande servering:

 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
 • Hyreskontrakt
 • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
 • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
 • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
 • Ritning över lokalen
 • Beskrivning av lokalens brandskydd
 • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
 • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
 • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter (Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden (avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i)
 • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version” (avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag). Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
 • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
 • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.