Serveringstillstånd till allmänheten

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas en ansökan som avser stadigvarande servering:

 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
 • Hyreskontrakt
 • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
 • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
 • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
 • Ritning över lokalen
 • Beskrivning av lokalens brandskydd
 • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
 • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
 • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i
 • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version”. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag. Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
 • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
 • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.
Kommunen kan även komma att begära in andra handlingar!

Om du ska servera och sälja alkoholhaltiga drycker vid ett arrangemang dit allmänheten får komma behöver du ett tillfälligt serveringstillstånd. Arrangemanget kan vara ett enstaka tillfälle eller pågå under en begränsad tid, exempelvis en konsert, en festival eller en tillfällig sommarservering.

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som tillståndet är utfärdat på och för den lokal som är angiven i tillståndsbeviset. Tillståndet kan inte överlämnas till annan eller flyttas med till annan lokal. Tillståndet gäller endast så länge tillståndshavaren bedriver verksamhet i lokalen.

Vi erbjuder dig som ska söka serveringstillstånd till allmänheten en utbildning för att klara kommunens kunskapsprov. Vi har pengar-tillbaka garanti, så skulle du mot förmodan inte klara provet får du pengarna tillbaka.