SERVERINGSTILLSTÅND TILL ALLMÄNHETEN

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas en ansökan som avser stadigvarande servering:

 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
 • Hyreskontrakt
 • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
 • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
 • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
 • Ritning över lokalen
 • Beskrivning av lokalens brandskydd
 • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
 • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
 • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i
 • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version”. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag. Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
 • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
 • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.
Kommunen kan även komma att begära in andra handlingar!