Serveringstillstånd till cateringsverksamhet

Om du ska ansöka om tillstånd för catering av mat och alkohol till slutna sällskap, så är det en förutsättning att verksamheten uppfyller kraven för att kunna få ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten. Cateringtillstånd kan sökas av ny verksamhet eller redan befintlig verksamhet. För att läsa mer om kraven för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, klicka här

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas en ansökan som avser stadigvarande servering:

 • Anmälan om serveringsansvarig personal
 • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
 • Hyreskontrakt
 • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
 • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
 • Uppgift om ägarförhållanden
 • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
 • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
 • Ritning över lokalen
 • Beskrivning av lokalens brandskydd
 • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
 • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
 • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket
 • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i
 • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version”. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag. Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
 • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
 • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.
Kommunen kan även komma att begära in andra handlingar!