LÄRARLEDD UTBILDNING FÖR KOMMUNALA ALKOHOLHANDLÄGGARE

Vi utökar nu vårt utbud av utbildningar och erbjuder nu utbildningar av kommunala alkoholhandläggare. Ansvarig utbildare är Jan-Olof Tidbeck som har över 30 års erfarenhet av arbete med alkohollagen vid Länsstyrelsen i Stockholms län. Jan-Olof Tidbeck har även varit huvudansvarig för Operation Krogsanering i Stockholms län och har stora kunskaper om hur tillsynen bör bedrivas.

I stället för att dra samman ett antal handläggare i någon större ort för utbildning i alkohollagen har Restaurangutbildarna valt att anordna enskilda utbildningar på handläggarens arbetsplats. Fördelarna med detta är att vi mer specifikt kan ta hand om dina önskemål och frågeställningar. Vi kan även på plats arbeta med något eller några aktuella ärenden som handläggs eller har handlags i kommunen.

Vi erbjuder grundläggande utbildning för nya handläggare och kan anpassa utbildningen helt enligt dina önskemål. Vi erbjuder även utbildning för handläggare med något eller några års erfarenhet i tillståndsgivning, tillsyn och fördjupad tillsyn. Efter genomförd utbildning erbjuder vi kostnadsfri rådgivning under 6 månader.

Restaurangutbildarna kan även erbjuda en halvdagsutbildning för beslutsfattande politiker i Ansvarsfull tillståndsgivning.

”Prövning och tillsyn enligt alkohollagen är en tillkommande uppgift för handläggarna på miljökontoret, Karlskoga kommun, så våra kunskaper i alkohollagen var mycket begränsade. Efter en heldag med Jan-Olof Tidbeck där han strukturerat och metodiskt undervisat om de krav som framgår av lagstiftning, förarbeten och domar och hur dessa ska tillämpas i prövning och tillsyn, har vi ökat vår kunskap väsentligt så att vi nu har en mycket tydligare bild över vad uppgiften kräver av oss.

Trots den stora informationsmängden och våra inskjutna frågor lyckas Jan-Olof Tidbeck med sitt personliga och flexibla upplägg forma dagen så att hans genomtänkta struktur kvarstår och vi känner oss aldrig ”överinformerade”. Vi imponeras av Jan-Olof Tidbecks gedigna kunskaper och långa erfarenhet i frågan och hans goda förmåga att dela med sig av sina erfarenheter.”

Susanne Jarl, Miljöchef, Karlskoga kommun
”Alkoholhandläggarna i Karlskrona har sedan januari 2016 ett upprättat avtal med Jan-Olof Tidbeck.
Vi har stor tilltro till Jan-Olof Tidbeck då han har bred kunskap och erfarenhet av alkohollagen.
Jan-Olof ger oss stor service som innefattas att av snabba och tydliga svar.
Vi är mycket nöjda med samarbetet oss i emellan.”
Lennart Nilsson, Alkoholhandläggare, Karlskrona kommun