Bestämmelser om servering

 

Fråga 1 av 81

Hur gammal måste en person vara för att få serveringstillstånd?
 
 
 

Fråga 1 av 81

Fråga 2 av 81

Hur gammal måste en person vara för att kunna utses till serveringsansvarig?
 
 
 

Fråga 2 av 81

Fråga 3 av 81

Din restaurang är mycket populär och det kommer ofta så många gäster att de måste vänta innan de får ett bord. Får du bjuda gästerna på ett glas vin eller ett glas starköl medan de väntar på ett bord?
 
 
 

Fråga 3 av 81

Fråga 4 av 81

En servitör har spillt lite vin på en av restaurangens gäster. Du vill på något sätt kompensera gästen. Får du bjuda gästen och hans sällskap på efterrätten?
 
 
 

Fråga 4 av 81

Fråga 5 av 81

En partihandlare kommer till din restaurang för att marknadsföra ett nytt vin. Får han bjuda dig och din personal av vinet?
 
 
 

Fråga 5 av 81

Fråga 6 av 81

En av dina bästa gäster, Hugo, fyller 40 år och har bokat bord för 20 personer på din restaurang. För att hålla kostnaderna nere ber han dig att få ta med sig sitt eget vin till din restaurang. Är det tillåtet?
 
 
 

Fråga 6 av 81

Fråga 7 av 81

Anders har hyrt din restaurang för att fira sin födelsedag. Anders brorsdotter som är 17 år är med på festen. Anders vill att hon serveras ett glas vin eftersom det är hans födelsedag. Är det tillåtet?
 
 
 

Fråga 7 av 81

Fråga 8 av 81

För att restaurangen ska få servera alkoholdrycker måste det alltid finnas en serveringsansvarig person närvarande. Vem utser de som ska vara serveringsansvariga?
 
 
 

Fråga 8 av 81

Fråga 9 av 81

Är det tillåtet att servera alkoholdrycker om det inte finns någon serveringsansvarig på plats?
 
 
 

Fråga 9 av 81

Fråga 10 av 81

En av dina stamgäster blir en kväll märkbart påverkad trots att bara druckit två starköl på din restaurang. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 10 av 81

Fråga 11 av 81

En märkbart påverkad person kommer till din restaurang för att äta. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 11 av 81

Fråga 12 av 81

Ett sällskap om fyra personer kommer till din restaurang. När de kommit in upptäcker du att en i sällskapet är märkbart påverkad. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 12 av 81

Fråga 13 av 81

Restaurangägarens son kommer till restaurangen där du arbetar för att äta och dricka. Du märker att han är märkbart påverkad. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 13 av 81

Fråga 14 av 81

En gäst kommer till din restaurang med en systemkasse full med starköl. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 14 av 81

Fråga 15 av 81

Får en person som är 17 år vara gäst på en pub?
 
 
 

Fråga 15 av 81

Fråga 16 av 81

Får en person som är 17 år vara gäst på en restaurang?
 
 
 

Fråga 16 av 81

Fråga 17 av 81

Din restaurang har serveringstilstånd till kl. 01,00. Vilka drycker får du servera efter serveringstidens utgång?
 
 
 

Fråga 17 av 81

Fråga 18 av 81

Din restaurang har serveringstillstånd till kl. 01.00. När ska gästerna ha lämnat restaurangen?
 
 
 

Fråga 18 av 81

Fråga 19 av 81

Din restaurang har serveringstillstånd till kl. 01.00. Hur länge får gästerna stanna kvar för att dricka upp sina drycker?
 
 

Fråga 19 av 81

Fråga 20 av 81

I alkohollagen tals om normaltid. Vad avses med detta?
 
 
 

Fråga 20 av 81

Fråga 21 av 81

En kväll kommer det en gäst som du tycker ser ung ut. Gästen beställer en starköl. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 21 av 81

Fråga 22 av 81

En gäst som ser ung ut saknar legitimation men säger sig vara lika gammal som sina kamrater som visat legitimation och är 18 år fyllda. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 22 av 81

Fråga 23 av 81

Vid vilken tidpunkt får man normalt sett börja servera alkoholdrycker?
 
 
 

Fråga 23 av 81

Fråga 24 av 81

Är det tillåtet att servera alkoholdrycker på en restaurang trots att det inte finns någon serveringsansvarig på plats?
 
 
 

Fråga 24 av 81

Fråga 25 av 81

Fyra unga flickor kommer en kväll till din restaurang för att dricka vin. En av flickorna visar sig vara märkbart påverkad av alkoholdryck. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 25 av 81

Fråga 26 av 81

En av dina trevliga stamgäster blir en kväll märkbart påverkad på din restaurang. Vad gör du?
 
 
 

Fråga 26 av 81

Fråga 27 av 81

Är det tillåtet att servera gäster på hotellrum?
 
 
 

Fråga 27 av 81

Fråga 28 av 81

Gäller alkohollagens regler om åldersgräns och överservering även på hotellrum?
 
 

Fråga 28 av 81

Fråga 29 av 81

Får en restaurang som har tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker krydda sitt eget brännvin?
 
 
 

Fråga 29 av 81

Fråga 30 av 81

Är det tillåtet för en restaurang som har tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa alkoholdrycker att blanda sina egna shots?
 
 

Fråga 30 av 81

Fråga 31 av 81

En av dina stamgäster kommer en kväll till din restaurang och frågar om han får köpa hem en flaska vin eftersom hans eget vin har tagit slut. Får han ta med sig flaskan från restaurangen?
 
 
 

Fråga 31 av 81

Fråga 32 av 81

Har en tillståndshavare skyldighet att anmäla nya serveringsansvariga till kommunen?
 
 
 

Fråga 32 av 81

Fråga 33 av 81

Vad krävs för att bli utsedd till serveringsansvarig?
 
 
 

Fråga 33 av 81

Fråga 34 av 81

Kan provsmakning av vin ske på en restaurang med serveringstilstånd utan att det anmäls till kommunen?
 
 
 

Fråga 34 av 81

Fråga 35 av 81

Restaurangen mitt över gatan har fått slut på vissa drycker och vill köpa av dig. Vilka drycker får du sälja till honom?
 
 
 

Fråga 35 av 81

Fråga 36 av 81

Ditt företag har fått ett cateringtillstånd till slutna sällskap. Vad ska du göra innan du använder tillståndet för servering på en 50-års fest?
 
 
 

Fråga 36 av 81

Fråga 37 av 81

Vilket eller vilka påståenden är riktiga? Flera alternativ är rätt.
 
 
 

Fråga 37 av 81

Fråga 38 av 81

Vilket eller vilka påståenden är riktiga? Flera alternativ är rätt.
 
 
 

Fråga 38 av 81

Fråga 39 av 81

Vilket eller vilka påstående är riktiga? Flera alternativ är rätt.
 
 
 

Fråga 39 av 81

Fråga 40 av 81

Du har serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten. Kan du då även servera ett slutet sällskap vin och starköl?
 
 
 

Fråga 40 av 81

Fråga 41 av 81

Du har serveringstillstånd för vin och starköl till allmänheten. Kan du då servera ett slutet sällskap spritdrycker, vin och starköl?
 
 
 

Fråga 41 av 81

Fråga 42 av 81

Är det tillåtet att blanda egna lakritsshots utan att ha särskilt tillstånd?
 
 
 

Fråga 42 av 81

Fråga 43 av 81

Du vägrar att servera en märkbart påverkad gäst en starköl men bjuder på ett glas vatten. Har du i alla avseenden gjort rätt.
 
 
 

Fråga 43 av 81

Fråga 44 av 81

Finns det i alkohollagen någon bestämmelse om gammal man ska vara för att få servera alkoholdrycker? Här avses inte serveringsansvarig.
 
 
 

Fråga 44 av 81

Fråga 45 av 81

Du har en gäst som du tycker ser ung ut. Hur gör du för att förvissa dig om att gästen fyllt 18 år?
 
 
 

Fråga 45 av 81

Fråga 46 av 81

I vilka av följande situationer får du inte servera en gäst? Flera alternativ är rätt.
 
 
 
 

Fråga 46 av 81

Fråga 47 av 81

Vem kan straffas om det visar sig att en gäst under 18 år blivit serverad alkoholdryck?
 
 
 

Fråga 47 av 81

Fråga 48 av 81

Får gästerna ta med sig folköl från en restaurang som har serveringstillstånd?
 
 
 

Fråga 48 av 81

Fråga 49 av 81

Får du sälja ditt lager av alkoholdrycker när du säljer restaurangen eller av annan anledning lägger ned verksamheten?
 
 
 

Fråga 49 av 81

Fråga 50 av 81

Måste den som fått sitt serveringstillstånd återkallat omedelbart upphöra med serveringen?
 
 
 

Fråga 50 av 81

Fråga 51 av 81

Kan den som har tillstånd för servering till allmänheten också servera slutna sällskap?
 
 
 

Fråga 51 av 81

Fråga 52 av 81

Vad kan den som bedriver cateringverksamhet för tillfällig servering i slutet sällskap göra för att få ett stadigvarande tillstånd för servering i slutet sällskap?
 
 
 
 

Fråga 52 av 81

Fråga 53 av 81

Är det tillåtet för en tillståndshavare att blanda alkoholdrycker eller på annat sätt förändra en alkoholdryck?
 
 
 
 

Fråga 53 av 81

Fråga 54 av 81

I vilka typer delas alkoholdrycker upp i alkohollagen?
 
 
 
 

Fråga 54 av 81

Fråga 55 av 81

Vad är den högsta tillåtna volymhalten för röda och vita viner?
 
 
 
 

Fråga 55 av 81

Fråga 56 av 81

Vad är den högsta tillåtna alkoholhalten för spritdryck?
 
 
 
 

Fråga 56 av 81

Fråga 57 av 81

Vad för sorts öl är en öl med en alkoholstyrka är 3,9 volymprocent?
 
 
 

Fråga 57 av 81

Fråga 58 av 81

Vilken typ av alkoholdryck är likör med en alkoholhalt på 21 volymprocent?
 
 
 
 

Fråga 58 av 81

Fråga 59 av 81

Vad är alkohollagens definition på spritdryck?
 
 
 

Fråga 59 av 81

Fråga 60 av 81

Finns det någon bestämmelse i alkohollagen om hur gammal serveringspersonalen ska vara?
 
 
 
 

Fråga 60 av 81

Fråga 61 av 81

En gäst ser ung utr. Hur kontrollerar du som servitör gästens ålder?
 
 
 
 

Fråga 61 av 81

Fråga 62 av 81

När är det förbjudet att servera en gäst alkoholdryck? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 62 av 81

Fråga 63 av 81

Enligt alkohollagen är det inte tillåtet för en gäst att bjuda en person under 20 år på alkoholdrycker förutom folköl, där gränsen är 18 år, men det finns vissa undantag. Vilket påstående stämmer?
 
 
 

Fråga 63 av 81

Fråga 64 av 81

Vid kontroll konstaterar kommunen att en flicka som är 17 år serverats vin. Vem kan straffas för detta?
 
 
 
 

Fråga 64 av 81

Fråga 65 av 81

Är det tillåtet för en person under 18 år att vara i en lokal där det serveras alkoholdrycker?
 
 
 
 

Fråga 65 av 81

Fråga 66 av 81

Vad får du göra med ditt lager av alkoholdrycker om du lägger ner rörelsen?
 
 
 
 

Fråga 66 av 81

Fråga 67 av 81

Vad får du göra med ditt lager av alkoholdrycker om du säljer rörelsen? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 67 av 81

Fråga 68 av 81

Du som restaurangägare fyller 50 år och jobbar denna kväll i restaurangen. Du vill fira din födelsedag med att bjuda dina gäster på vin. Får du göra det?
 
 
 

Fråga 68 av 81

Fråga 69 av 81

Får en gäst ta med sig egna alkoholdrycker, andra än folköl, till ett serveringsställe?
 
 
 
 

Fråga 69 av 81

Fråga 70 av 81

När ska en restaurang som har serveringstillstånd senast vara utrymd?
 
 
 
 

Fråga 70 av 81

Fråga 71 av 81

Vilka personalkategorier ska alltid vara anställda av tillståndshavaren eller ett bemanningsföretag? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 71 av 81

Fråga 72 av 81

Får en gäst som hyrt din restaurang ta med egna alkoholdrycker?
 
 
 

Fråga 72 av 81

Fråga 73 av 81

Vilka påståenden är riktiga? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 73 av 81

Fråga 74 av 81

Din restaurang har stadigvarande serveringstillstånd för servering av alla slags alkoholdrycker. Restaurangen bredvid har ett likadant tillstånd som du har. En kväll får din granne slut på alkoholdrycker och vill köpa en flaska whisky, en back starköl och en back lättöl av dig. Vad får du sälja?
 
 
 
 

Fråga 74 av 81

Fråga 75 av 81

Vad krävs för att en tillståndshavare ska få krydda sin egen snaps?
 
 
 
 

Fråga 75 av 81

Fråga 76 av 81

Du har ett stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten och säljer mat för avhämtning. Får du då sälja alkoholdryck som kunden får ta med hem?
 
 
 
 

Fråga 76 av 81

Fråga 77 av 81

Kommunen har återkallat ditt serveringstillstånd. Du överklagar beslutet till Förvaltningsrätten. Vad gäller medan du väntar på domstolens dom?
 
 
 
 

Fråga 77 av 81

Fråga 78 av 81

Du vill på din restaurang anordna provsmakning för allmänheten. Vad gäller? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 78 av 81

Fråga 79 av 81

Vad innebär animering?
 
 
 

Fråga 79 av 81

Fråga 80 av 81

Du har tillstånd att servera starköl, vin och spritdrycker på din restaurang till kl. 01.00. Klockan 23.00 stänger du köket. Vilka drycker får du servera efter kl. 23.00?
 
 
 

Fråga 80 av 81

Fråga 81 av 81

Du har tillsammans med fem andra tillståndshavare tillstånd att servera spritdrycker, vin, starköl och andra jästa drycker på en gemensam serveringsyta. Kommunen har vid kontroll konstaterat att personer under 18 år blivit serverade alkoholdrycker på den gemensamma ytan och överväger därför att återkalla tillståndet men det har inte gått att utreda vem som är den skyldige. Hur kan kommunens beslut komma att se ut?
 
 

Fråga 81 av 81


 

Du vet väl att du kan ladda ner vår app och plugga i mobilen? Ladda ner den från App Store redan idag