Serveringstillstånd för slutna sällskap

Om du vill servera alkohol i slutna sällskap under ett enstaka tillfälle ska du ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.
Du behöver inte ansöka om tillfälligt serveringstillstånd om du uppfyller alla tre punkterna nedan:

  • Anmälan om serveringsansvarig personal
  • Din servering sker vid ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer.
  • Din servering anordnas i andra lokaler än sådana där det bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol eller lättdrycker.
  • Din servering anordnas utan vinstintresse och medför inte andra kostnader för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna

Tänk på att det är skillnad på att söka tillfälligt tillstånd för att servera alkohol vid ett enstaka tillfälle och på ett stadigvarande tillstånd. Klicka här för att läsa mer om stadigvarande serveringstillstånd.

Nedanstående handlingar ska alltid bifogas en ansökan som avser stadigvarande servering:

  • Anmälan om serveringsansvarig personal
  • Köpeavtal alternativt hyres- eller arrendeavtal
  • Hyreskontrakt
  • Finansieringsplan. Du måste kunna visa varifrån pengarna kommer.
  • Registreringsbevis för bolaget eller den enskilda firman.
  • Uppgift om ägarförhållanden
  • Uppgift om verksamhetsinriktning och uppskattad årlig försäljning
  • Uppgift om tidigare yrkeserfarenhet
  • Ritning över lokalen
  • Beskrivning av lokalens brandskydd
  • Meny, beskrivning av mat- och dryckesutbud
  • Miljöförvaltningens beslut om registrering av livsmedelshantering i lokalen
  • Uppgift om registrering för F-skatt, moms och arbetsgivaravgifter. Om registrering ännu ej skett kan du bifoga anmälan om registrering till Skatteverket
  • Skuldfrihetsintyg från Kronofogden. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande samt de företag som dessa är registrerade i
  • Bevis om uppdrag ”Uppdrag som funktionär – fullständig version”. Avser samtliga ägare, styrelsemedlemmar och eventuellt övriga personer med betydande inflytande. Utdraget visar vilka engagemang de sökande har i andra bolag. Utdraget beställs från Bolagsverket, www.bolagsverket.se
  • Kunskap om alkohollagen.. Om du tidigare haft serveringstillstånd kan du bifoga det gamla serveringstillståndet. Kommunen kan kräva att du genomgår ett kunskapsprov.
  • Om du anlitar ombud ska ombudet ha fullmakt.
Kommunen kan även komma att begära in andra handlingar!