Bestämmelser om tillsyn

 

Fråga 1 av 40

Vilken myndighet har huvudansvaret för tillsynen av att restaurangerna följer alkohollagens regler?
 
 
 

Fråga 1 av 40

Fråga 2 av 40

Har en kommun rätt att ta ut en tillsynsavgift av de som har serveringstillstånd för att täcka sina kostnader för tillsynen?
 
 
 

Fråga 2 av 40

Fråga 3 av 40

Vilken av nedanstående myndigheter är inte tillsynsmyndighet enligt alkohollagen?
 
 
 

Fråga 3 av 40

Fråga 4 av 40

Vilka myndigheter är tillsynsmyndigheter enligt alkohollagen? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 4 av 40

Fråga 5 av 40

Vilken myndighet är högsta nationella tillsynsmyndighet enligt alkohollagen?
 
 
 

Fråga 5 av 40

Fråga 6 av 40

Kan polisen göra tillsyn på en restaurang utan att ha misstanke om brott?
 
 
 

Fråga 6 av 40

Fråga 7 av 40

Vilken myndighet har ansvaret för tillsynen av personalliggarna?
 
 
 

Fråga 7 av 40

Fråga 8 av 40

Kan Skatteverkets personal vid kontroll av personalliggarna begära att personalen legitimerar sig?
 
 
 

Fråga 8 av 40

Fråga 9 av 40

Får Skatteverket göra kontroll av personalliggaren och kundräkning utan först anmäla det?
 
 
 

Fråga 9 av 40

Fråga 10 av 40

Alla beslut som en kommun fattar enligt alkohollagen går att överklaga inom tre veckor. Vad heter domstolen som först prövar riktigheten av ett kommunalt beslut?
 
 
 

Fråga 10 av 40

Fråga 11 av 40

Vilken myndighet har ansvaret för att marknadsföringen av alkoholdrycker i dagspressen sköts riktigt?
 
 
 

Fråga 11 av 40

Fråga 12 av 40

Vad krävs för att en kommun ska få göra tillsyn på en restaurang?
 
 
 

Fråga 12 av 40

Fråga 13 av 40

Vilka åtgärder kan en kommun vidta mot en tillståndshavare som inte följer alkohollagens regler? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 
 

Fråga 13 av 40

Fråga 14 av 40

Kan en myndighet som är tillsynsmyndighet enligt alkohollagen vid tillsyn be att få titta på restaurangens inköpsfakturor?
 
 
 

Fråga 14 av 40

Fråga 15 av 40

Vilken myndighet har rätt att återkalla ett serveringstånd om det visat sig att tillståndshavaren serverat personer under 18 år och redan märkbart påverkade personer?
 
 
 

Fråga 15 av 40

Fråga 16 av 40

Vilken myndighet har rätt att återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren gjort sig skyldig till ett allvarligt brott?
 
 
 

Fråga 16 av 40

Fråga 17 av 40

Vilken myndighet har rätt att återkalla ett serveringstillstånd om tillståndshavaren har fått stora skatteskulder?
 
 
 

Fråga 17 av 40

Fråga 18 av 40

Kan kommunen återkalla serveringstillståndet för ett bolag om en av bolagsmännen har fått stora skatteskulder?
 
 
 

Fråga 18 av 40

Fråga 19 av 40

Kan kommunen återkalla serveringstillståndet för ett bolag om en av bolagsmännen har gjort sig skyldig till ett allvarligt brott?
 
 
 

Fråga 19 av 40

Fråga 20 av 40

Kommunen har gjort tillsyn på din restaurang och det visar sig att en av dina nya servitörer av misstag serverat starköl till en gäst under 18 år. Vad kan bli påföljden för servitören?
 
 
 

Fråga 20 av 40

Fråga 21 av 40

Polisen har gjort tillsyn på din restaurang och det visar sig att en av dina servitörer av misstag serverat vin till en gäst under 18 år. Vad kan bli påföljden för restaurangen?
 
 
 

Fråga 21 av 40

Fråga 22 av 40

För att vara helt säker på att det råder god ordning på din restaurang har du anställt en förordnad ordningsvakt som har till uppgift att inte släppa in personer under 18 år. Trots det visar det sig en kväll då kommunen och polisen gör gemsensam tillsyn att en person under 18 år blivit serverad starköl. Vad kan bli påföljden?
 
 
 

Fråga 22 av 40

Fråga 23 av 40

För att vara helt säker på att det råder god ordning på din restaurang har du anställt en förordnad ordningsvakt som har till uppgift att inte släppa in personer under 18 år. Trots det visar det sig en kväll då kommunen och polisen gör gemensam tillsyn att en person under 18 år blivit serverad starköl. Vad kan bli påföljden?
 
 
 

Fråga 23 av 40

Fråga 24 av 40

Kan Skatteverket ställa krav på att restaurangen har ett kassaregister?
 
 
 

Fråga 24 av 40

Fråga 25 av 40

All personal ska vara anställd av tillståndshavaren eller bemanningsföretag. En personalkategori är dock undantagen från denna bestämmelse. Vilken?
 
 
 

Fråga 25 av 40

Fråga 26 av 40

Tiderna är dåliga och din restaurang har gått i konkurs. När måste serveringsverksamheten avslutas?
 
 
 

Fråga 26 av 40

Fråga 27 av 40

Din restaurang har gått i konkurs. En konkursförvaltare är utsedd. Kan han driva verksamheten vidare?
 
 
 

Fråga 27 av 40

Fråga 28 av 40

Vad av följande ska anmälas till kommunen? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 

Fråga 28 av 40

Fråga 29 av 40

Du får en kväll besök av kommunens tillsynshandläggare. Har du rätt att neka honom tillträde om restaurangen fullsatt?
 
 
 

Fråga 29 av 40

Fråga 30 av 40

Vad kan vara grund för att avslå (säga nej) till en ansökan? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 

Fråga 30 av 40

Fråga 31 av 40

Vilken myndighet har den övergripande tillsynen över att bestämmelserna i alkohollagen och anslutande föreskrifter följs?
 
 
 
 

Fråga 31 av 40

Fråga 32 av 40

Kommunen har huvudansvaret för tillsynen över serveringen av alkoholdrycker tillsammans med en annan myndighet. Vilken?
 
 
 
 

Fråga 32 av 40

Fråga 33 av 40

Vilka myndigheter ska kontrollera marknadsföringen på restaurangerna?
 
 
 
 

Fråga 33 av 40

Fråga 34 av 40

Vad krävs för att kommunen ska få göra tillsyn på en restaurang?
 
 
 
 

Fråga 34 av 40

Fråga 35 av 40

Vad kan en kommun göra om en tillståndshavare bryter mot alkohollagens regler?
 
 
 
 

Fråga 35 av 40

Fråga 36 av 40

Måste du som tillståndshavare alltid vara närvarande när alkoholdrycker serveras?
 
 
 
 

Fråga 36 av 40

Fråga 37 av 40

Om du har serveringstillstånd ska du anmäla vissa saker till kommunen. Vilka? (Flera alternativ är rätt)
 
 
 
 

Fråga 37 av 40

Fråga 38 av 40

Hur gammal måste en tillståndshavare vara?
 
 
 
 

Fråga 38 av 40

Fråga 39 av 40

En serveringsansvarig person ska kunna företräda tillståndshavaren om han/hon inte är på plats. Till vilken myndighet anmäler du serveringsansvarig personal?
 
 
 
 

Fråga 39 av 40

Fråga 40 av 40

Ska varje gäst erbjudas ett kassakvitto?
 
 
 

Fråga 40 av 40


 

Du vet väl att du kan ladda ner vår app och plugga i mobilen?