Definitioner

Med alkoholdryck avses en dryck som överstiger 2,25 volymprocent. Alkoholdryck delas enligt alkohollagen in i följande grupper; spritdrycker, vin, öl och andra jästa alkoholdrycker. Dryck som är alkoholfri eller som har en alkoholhalt som inte överstiger 2,25 volymprocent kallas för lättdryck.

Alkoholdrycker delas in i följande kategorier.

Med spritdryck avses en dryck som innehåller sprit. Med sprit menas en dryck som framställts genomdestillering eller annan kemisk process och som innehåller alkohol.

Med vin avses en dryck som framställts genom jäsning av druvor eller druvsaft. Till vin räknas även sådant vin som i framställningen tillsats sprit framställd av vinprodukter och som har en alkoholhalt som inte överstiger 22 volymprocent.
Med öl avses en dryck som framställts genom jäsning med torkat eller rostat malt. Öl med en alkoholhalt som överstiger 2,25 men inte 3,5 volymprocent alkohol kallas för folköl och öl med en alkoholhalt som överstiger 3,5 volymprocent kallas för starköl.
Annan jäst alkoholdryck är ett nytt begrepp som infördes i lagen den 1 januari 2011. Med annan jäst alkoholdryck avses en alkoholdryck som framställts genom jäsning av frukt, bär eller andra växtdelar och som inte är vin eller öl. Hit räknas cider, mjöd och maskrosvin.

Med tillverkare avses den som yrkesmässigt tillverkar varor alkoholprodukter. För att få tillverka alkoholdrycker krävs särskilt godkännande.

Med detaljhandel avses försäljning till konsument om försäljningen sker över disk. Om försäljningen sker på restaurang kallas det för servering.

För detaljhandel med folköl krävs inget tillstånd. Det räcker med en anmälan till kommunen och att man i butiken säljer livsmedel.

Med partihandel avses försäljning av alkoholdrycker till restaurang för att användas i restaurang rörelsen. Partihandlare kan även sälja till annan partihandlare och till Systembolaget.

För att få bedriva partihandel krävs särskilt godkännande.