Särskilt om ordning och nykterhet och servering till underåriga

Alkohollagen är en social skyddslagstiftning vilket bland annat innebär att personalen som serverar alkoholdrycker ska motverka berusningsdrickande och undvika att servera gäster under 18 år.

Det ska råda god ordning i hela restauranglokalen. Även på sådan ställen i lokalen där alkoholservering inte sker, t.ex. toaletter och entré. Gäster som är märkbart påverkade av alkohol eller annat berusningsmedel ska inte få komma in på restaurangen. En gäst som av någon anledning blivit märkbart påverkad på restaurangen ska avvisas. Så fort personalen noterar att en gäst är märkbart påverkad ska serveringen avbrytas. Bäst är naturligtvis om serveringen avbryts innan gästen hunnit bli märkbart berusad.

Även gäster som stör ordningen utan att vara märkbart påverkade ska avvisas. Det kan vara en allmänt bråkig gäst eller gäster som röker, bedriver olagligt spel eller ägnar sig åt andra former av olaglig verksamhet.

Den som serverar en gäst ska alltid förvissa sig om att mottagaren av alkoholdrycken har fyllt 18 år. I tveksamma fall be alltid gästen om legitimation. Om gäster saknar legitimation ska servering nekas. Även en gäst som är under 18 år har sina föräldrar med sig och de vill att barnet serveras alkoholdryck ska servering nekas.

Var särskilt uppmärksam om en gäst beställer t.ex. fyra starköl i baren. Vem är det som ska dricka upp ölen? Finns det risk för langning? Kan ölen överlämnas till någon som är märkbart påverkad? Det är alltid den som lämnar ut alkoholdrycken som har ansvar för att den inte överlämnas till någon underårig eller märkbart påverkad gäst.

Det går aldrig att skylla på att en ordningsvakt eller entrévärd släppt in en person under 18 år eller en märkbart påverkad person. Det är alltid den som serverar som har det yttersta ansvaret.

Den som medvetet eller av misstag serverat en gäst som är under 18 år eller en märkbart påverkad gäst kan dömas till böter eller fängelse i sex månader. Härutöver risker naturligtvis tillståndshavaren att förlora sitt serveringstillstånd eftersom det skett ett brott mot alkohollagens regler.